~~ rumba ~~

RUMBA-projektissa toteutettiin Energiakolmio Oy:lle ja MVM Energiatieto Oy:lle työajankirjaussovellus, joka korvaa tilaajalla käytössä olleen Excel-pohjaisen sovelluksen. Sovellus pitää kirjaa työntekijöiden työtunneista ottaen huomioon työajan liukuman ja mahdolliset ylityötunnit. Työntekijät voivat myös selata työaikakirjauksiaan. Sovellus tekee kirjauksista siirtotiedostoja palkkausjärjestelmään.

Sovellus toteutettiin C#-kielellä (versio 2.0). Sovelluskehittimenä käytettiin Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Editionia. Microsoft SQL Server toimi sovelluksen tietokannanhallintajärjestelmänä ja WWW-palvelimena toimi Microsoft IIS.

Projektiryhmän jäsenet:

Ohjaajat:

Tilaajan edustajat:

Tietotekniikan laitos ja sovellusprojektit