SAAPAS

cum laude -työprojekti

Kevät 2001

Huone Ag C225.4
puh. (014) (260) 4972

Saappaat rivissä

Özgen Akman, ozakman@st.jyu.fi
Miikka Hyttinen, oskari@st.jyu.fi
Mari Junttila, marijun@st.jyu.fi
Sami Puoskari, sampuos@st.jyu.fi

Projektin kuvaus

Saapas-projekti toteutti Nokia Mobile Phones:lle bittioperaatiokirjaston bittijonojen kokoamiseen ja purkamiseen. Ryhmän tehtävänä oli kirjaston ja testisovelluksen toteutus sekä kirjaston käyttö PPP-protokollaan sovellettuna.

Tietoliikennejärjestelmissä tiedon kasaamista ja purkamista tapahtuu useilla protokollakerroksilla. Yleensä käsiteltävät datapaketit (PDU:t) muodostuvat kentistä, joissa vain osa datasta on tarkoitettu hyötykäyttöön. Hyötydatan erottaminen täytteestä on vaivalloista ja riskialtista, eikä tilaajalla ole ollut käytössään oliopohjaista luokkakirjastoa bittijonojen kokoamiseen ja purkamiseen. Tähän asti jokainen bittioperaatioiden kanssa toiminut työntekijä on ratkaissut tämän ongelman tapauskohtaisesti. Luomalla bittijonojen pilkkomiseen ja kasaamiseen tarkoitettu luokkakirjasto tehostetaan ohjelmointia.

Ryhmän pääasiallisena tehtävänä oli kirjaston toteutus ja huolellinen testaus, toissijaisena tehtävänä kirjaston toiminnan esittely testisovelluksella, sekä bittioperaatiokirjaston käyttö PPP-protokollan toteutuksessa. PPP-protokollasta toteutettiin vain protokollan mukaisen PDU:n kasaus- ja purkuoperaatiot.

Työkalut

Ryhmällä oli käytössään yksi Linux- ja kolme Windows2000 -käyttöjärjestelmällä varustettua konetta. Windows-koneissa käytettiin MS Visual C++ -ohjelmointiympäristöä ja Linux-koneessa RHide-editoria sekä GCC:tä kääntämiseen.

Ohjaajat

Vastaava ohjaaja
Kari Kärkkäinen, ktkar@mit.jyu.fi
Huone Ag C434.1
puh. (014) (260) 2759

Tekninen ohjaaja
Tommi Myöhänen, trooper@st.jyu.fi

Tilaajan edustajat

Ari Potkonen, Nokia Mobile Phones, Special Products, Jyväskylä

Kimmo Mäkinen, Nokia Mobile Phones, Special Products, Jyväskylä


Jyväskylän yliopisto
Tietotekniikan laitos