Selli-projekti

Projektin taustaa

Selli-projekti oli Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen syksyn 2004 sovellusprojekti. Projekti kehitti Jyväskylän yliopiston Kemian laitokselle, Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Solubiologian osastolle sekä Tietotekniikan laitokselle moduuleita, jotka toimivat MayaVi-visualisointiohjelmiston yhteydessä ja helpottavat konfokaalimikroskoopista saatavan datan esittämistä ja käsittelyä.

Lisätietoa projektista löytyy Selli-projektin kotisivuilta.

Sovellus toteutettiin käyttäen Python-ohjelmointikieltä, Visualization ToolKit -kirjastoa ja MayaVi-visualisointiohjelmistoa.

Projektiorganisaatio

Selli-projektin projektiorganisaatio muodostui seuraavista henkilöistä:

Projektiryhmä

Juha Hyytiäinen, email: juhyytia@cc.jyu.fi
Jaakko Mäntymaa, email: mrman@dlc.fi
Kalle Pahajoki, email: kalpaha@cc.jyu.fi
Jukka Varsaluoma, email: varsa@cc.jyu.fi

Tilaajat

Professori Jorma Virtanen, Jyväskylän yliopisto, Kemian laitos / NSC
email: jorma.virtanen@cc.jyu.fi

Tutkija Pasi Kankaanpää, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
email: ppkank@cc.jyu.fi

Ohjaajat

Vastaava ohjaaja Markus Inkeroinen, email: marink@mit.jyu.fi

Tekninen ohjaaja Tero Tuovinen, email: tttuovin@cc.jyu.fi