SerTi-projekti

Projekti toteutti Stresstech Oy:lle servomoottorin ohjauslogiikan testaussovelluksen (SerialTester), joka soveltuu sekä moottoriohjaimen että ohjattavien moottorien toiminnan valvontaan ja testaamiseen. Ohjelmointityökaluina olivat standardi C++ ja MFC-luokkakirjastot.

SerTi-projekti toteutettiin Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen Sovellusprojektina keväällä 2003. Projektiin liittyvät dokumentit on arkistoitu projektikansioon, jota säilytetään tietotekniikan laitoksen tilassa AgC233.1.

Projektiryhmän jäsenet:

·         Susanna Blomqvist <sumablom@cc.jyu.fi>

·         Antti Korhonen <akorhon@cc.jyu.fi>

·         Heikki Mylläri <kavelija@cc.jyu.fi>

·         Pekka Pakari <pepakari@cc.jyu.fi>

Tilaajan edustajat:

·         Tapio Hirvelä <tapio.hirvela@stresstech.fi>

·         Aapo Tamminen <aapo.tamminen@stresstech.fi>

·         Lasse Suominen <lasse.suominen@stresstech.fi>

·         Ilkka Urtamo <ilkka.urtamo@stresstech.de>

Ohjaajat:

·         Jukka-Pekka Santanen (vast.ohj.) <santanen@mit.jyu.fi>

·         Rainer Koreasalo (tekn.ohj.) <rakorea@cc.jyu.fi>