SHAMAN

SHAMAN-niminen tietotekniikan sovellusprojekti määritteli, suunnitteli ja osittain toteutti käyttäjätunnusten ja salasanojen sekä käyttöoikeuksien hallinnointiin käytettävän järjestelmän. Shaman-järjestelmä kehitetään AMAN-nimisen järjestelmän korvaajaksi, joka ei enää vastaa sille asetettuja uusia vaatimuksia. AMAN-järjestelmä on Jyväskylän yliopiston ATK-keskuksen käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, jonka päätehtävänä on ylläpitää Jyväskylän yliopiston eri tietojärjestelmien käyttöoikeuksia.

SHAMAN-järjestelmä toteutettiin Perl-ohjelmointikielellä ja sen käsittelemiä tietoja hallitaan PostgreSQL-tietokannanhallintajärjestelmällä. Sovelluksen käyttöliittymä toteutettiin CGI-skriptillä ja Perlin HTML::Template-moduulin avulla helposti muokattavaksi.


Tilaaja

Jyväskylän yliopiston ATK-keskus

Matti Levänen
Tero Toivonen

Ryhmä:

Marko Andersson
Mika Rinkinen
Matti Törmä
Timo Valonen

Ohjaajat

Vastaava ohjaaja Jukka-Pekka Santanen
Tekninen ohjaaja Lassi Paavolainen


Valid XHTML 1.1! Valid CSS!