Symppis

:-)

 

Tietotekniikan cum laude -työprojekti

Syksy 1998

 

Projektin kuvaus

Symppis-projektissa luotiin graafinen käyttöliittymä OptiSizer-nimisen paperikoneen pintaliimaus- ja päällystysyksikön simulaattorille. Projektin tuloksena syntynyt käyttöliittymä, tuttavallisemmin Ossi, toimii Windows 95 ja Windows NT- käyttöjärjestelmissä. Ossissa on omat osionsa sekä koulutukseen että tutkijoille. Kun Ossille annetaan tarvittavat parametrit, se ajaa Fortranilla ohjelmoidun simulaatio-ohjelman ja ilmoittaa sitten tulokset numeerisesti ja graafeina.

Henkilöresurssit

Projektiryhmä:

Samu Kohtala, slkohtal@cc.jyu.fi,

Sanna Kuokkanen, sankuokk@cc.jyu.fi ja

Ville Varis, vmvaris@cc.jyu.fi.

Ohjaaja: Tietotekniikan laitos

Jukka-Pekka Santanen, santanen@mit.jyu.fi ja

Henri Kosonen, hejako@cc.jyu.fi.

Tilaajan Valmet Oyj:n edustajat:

Seppo Pakkanen Seppo.Pakkanen@Valmet.Com,

Hannu Korhonen Hannu.Korhonen@Valmet.Com ja

Antti Niemistö

Ohjelmointiympäristö

Projekti toteutettiin Delphin nelosversiolla Windows NT- käyttöjärjestelmässä ja testattiin Windows 95- käyttöjärjestelmässä.

Projektin dokumentaatio

Projektikansio löytyy Jyväskylän yliopiston MaE-rakennuksen 3. kerroksen kahvitilasta.