TAURi projekti. Logo

TAURi-projekti oli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyn 2004 opintoihin kuuluva opiskelijaprojekti. TAURi-projekti toteutti VTT Prosesseille analyysirekisterisovelluksen paperianalyysitöiden hallintaan. Sovelluksen avulla voidaan antaa asiakkaalle arvio tilaukseen kuluvasta ajasta ja hinnasta, sekä hallita tilauksen etenemistä. Lisäksi sovelluksella voidaan tarkastella aikaisemmin suoritettujen analyysien tuloksia.

Kehitysympäristönä projektissa käytettiin Borland Delphi -kehitysympäristön versiota 7. Sovelluksen viimeinen versio käännettiin käyttämällä Borland Delphin versiota 2005. Tietokannan hallintajärjestelmänä sovelluksessa käytettiin Microsoftin SQL Server -tietokannanhallintajärjestelmää.

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen sovellusprojektit

TAURi-sovellusprojekti, syksy 2004

Opiskelijaryhmä

TAURi-projekti
Miika Järvinen mijakrja@cc.jyu.fi
Petteri Olkinuora topeolki@cc.jyu.fi
Pirkka Ruokolainen pirkkar@cc.jyu.fi
Ville Tinnilä vmtinnil@cc.jyu.fi

Tilaajan edustajat

Pauli Hietala
Harri Kiiskinen
Pia Vento

Vastaavat ohjaajat

Hilkka Heikkilä hiheikki@cc.jyu.fi
Jukka-Pekka Santanen santanen@mit.jyu.fi

Tekninen ohjaaja

Vesa Tanhua-Tyrkkö