Tietorapu

Tietotekniikan cum laude -työprojekti
Kevät 2000

Projektin kuvaus

Tietorapu-projekti toteutti Stresstech Oy:lle kalibrointilaitteiston ohjaamiseen käytettävän sovelluksen käyttöliittymän. Kyseisellä laitteistolla kalibroidaan Stresscan-mittauslaite, jolla määritetään metallin jännitystiloja ja siten metallin kestävyyttä.

Henkilöresurssit

Projektiryhmä koostui seuraavista Jyväskylän yliopiston tietotekniikan ja matematiikan laitosten opiskelijoista:

Jussi Hakanen
Joni Niemelä
Tiina Tersa
            (jhaka@st.jyu.fi)
(joni@st.jyu.fi)
(tiiters@cc.jyu.fi)

Ohjausresurssit

Tietorapu-projektin vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen (santanen@mit.jyu.fi) ja teknisinä ohjaajina Kari Bohm ja Rami Lehtiniemi. Tilaajan puolelta projektia ohjasivat Lasse Suominen, Tuomas Moisio ja Ilkka Pietilä.

Materiaaliresurssit

Projektiryhmän käytössä oli työtila Tietotekniikan laitoksen tiloissa, Mattilanniemessä, jonne yliopisto oli toimittanut kaksi tietokonetta. Tietokoneet oli varustettu seuraavilla ohjelmistoilla:

  • Windows NT,
  • Visual C++ 6.0,
  • Quinn-Curtis -grafiikkakirjasto ja
  • Office 2000.

Dokumentaatio

Projektin dokumentaatio on nähtävillä projektikansiossa, joka löytyy Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen projektikansiohyllystä.