Titus-projektin logo

Titus-projekti

Titus-projekti kehitti keväällä 2018 Jyväskylän yliopiston TIM-oppimisympäristöön toimintoja, joilla helpotettiin informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokousdokumenttien laadintaa, koostamista ja tarkastelua. Ennen projektia kokousdokumentteja laadittiin useita erilaisia työkaluja käyttäen. TIM-järjestelmään kehitettyjen toimintojen avulla dokumenttien laadintaa voidaan suoraviivaistaa siten, että dokumentit laaditaan suoraan TIM-järjestelmään.

Projektiryhmä selvitti IT-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokousdokumenttien laadinnan työnkulun ja toteutti työnkulkua helpottavia toimintoja. Keskeisimmät näistä olivat erillisten PDF-liitteiden upottaminen TIM-dokumentteihin, PDF-liitteiden yksilöllinen vesileimaaminen, PDF-liitteiden yhdistäminen, otteiden ottaminen pöytäkirjojen asiakohdista, ja valmiiden tekstikohtien lisääminen dokumentteihin. Lisäksi kaikkia TIM-järjestelmän käyttäjiä palvelemaan kehitettiin kokonaan uusi taulukkomuoto, joka on TIM-järjestelmän aiempaa taulukkomuotoa ilmaisuvoimaisempi. Uuden muodon mukaisten taulukoiden helppoa muokkaamista varten kehitettiin myös taulukkoeditori.

Sovellus toteutettiin palvelinpuolella Pythonilla käyttäen Flask-ohjelmistokehystä ja Jinja2-mallinnointijärjestelmää (template engine). Selainpuolella sovelluksessa käytettiin TypeScriptia ja AngularJS-kehystä.

Projektiorganisaatio

Projektiryhmän jäsenet

  • Matti Leinonen
  • Ronja Lindholm
  • Visa Naukkarinen
  • Rami Pasanen
  • Enni Stylman

Tilaajan edustajat

  • Eija Hatanpää
  • Vesa Lappalainen
  • Jaana Markkanen

Ohjaajat

  • Tekninen ohjaaja Mika Lehtinen
  • Vastaava ohjaaja Jukka-Pekka Santanen