Uraani-projekti, kevät 2002Uraani-projekti toteutti Jyväskylän yliopiston avoimelle yliopistolle Vainu-nimisen WWW-pohjaisen opintoneuvonta- ja urasuunnittelusovelluksen. Sovellukseen on koottu sellaista tietoa, jonka avulla käyttäjät pystyvät suunnittelemaan opintojaan itsenäisesti ja valitsemaan oikeita oppiaineita avoimen yo:n opetustarjonnasta. Sovelluksen kautta on myös mahdollista lähettää kysymyksiä avoimen yliopiston henkilökunnalle. Järjestelmään kuuluu myös ylläpitopuoli, jonka kautta opettajat voivat pitää sovelluksen sisältämän tiedon ajantasalla.

Sovellus käyttää WWW-palvelimena Apachea ja JSP-moottorina Tomcatia. Tietokannan osalta käytettiin PostgreSQL-palvelinta ja Poolmania. Sovelluksen toteuttivat HTML-, CSS- ja Java-kielillä sekä JSP-tekniikalla Teemu Lappalainen, Anu Valkonen, Mikko Vieru ja Markus Viklund.

Tilaajan puolelta projektia ohjasivat Carita Haapanen, Tommi Lahtonen, Minna Lehtonen ja Mervi Gröhn. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen, teknisenä ohjaajana Markku Vire ja visuaalisena suunnittelijana Merja Ruuska.