Johdanto

Valvo on Jyväskylän yliopiston matematiikan laitoksella keväällä 1998 toteutettu tietotekniikan cum laude -työprojekti. Projekti toteutettiin Enernet Oy:lle.

Projektin tausta ja tavoite

Enermet Oy on kehittänyt uutta sähkölaitoksille sopivaa mittaustietojen kaukoluentajärjestelmää nimeltään Avalon.Valvo - projektin tavoitteena oli luoda uusi sovellus Avalon-järjestelmään. Tämä uusi sovellus mahdollistaa reaaliaikaisen sähkönkulutuksen seurannan energian kertymäkuvaajan ja hetkellisen tehon kuvaajan avulla.

Projektiryhmä

Projekti toteutettiin kolmen opiskelijan ryhmässä yhdessä ohjaajien ja tilaajien edustajien kanssa. Seuraavassa on esitelty projektiin osallistuneita henkilöitä.

Projektilaiset

Ohjaajat

Kaikkien kevään 1998 projektien vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen. Projektin teknisenä ohjaajana toimi Tuomas Kautto.

Tilaajan edustajat

Enermet Oy:n puolelta projektia edustivat Pekka Autiomäki, Sami Haapamäki ja Kari Keränen. Projektin kuluessa liittyivät mukaan tietokanta-asiantuntija Kari Häkkinen ja Delphi 3:n ongelmissa avustanut Risto Nieminen.

Projektin dokumentteja

Seuraavassa on projektiin liittyvää materiaalia ja linkkejä.

Sovelluksen näkymiä

Energian kertymäkuvaajan ja hetkellisen tehon kuvaajan näkymät on esitelty seuraavassa.

 

Kuva 1. Energian kertymäkuvaaja.

 

 

Kuva 2. Hetkellisen tehon kuvaaja.

 

Copyright © Valvo