VEGAS


Tietotekniikan cum laude -työprojekti

Syksy 1999


Vegas-projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella syksyllä 1999 toteutettu tietotekniikan cum laude -työprojekti. Projekti toteutti kaksi erillistä ohjelmaa Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle. Nämä ovat:

Vegas Application Launcher on käyttöliittymä punoksen rakennetta ja läpivirtausta simuloivaan ohjelmistoon ja Weave Designer on verkostonsuunnitteluohjelma punoksen rakenteen suunnittelua varten. Molemmat ohjelmat on tehty toimimaan UNIX-yhteensopivissa käyttöjärjestelmissä.

Yleiskäyttöiseksi tehdyn Vegas Application Launcherin käyttöliittymän avulla pystytään hallitsemaan useiden eri ohjelmien käynnistystä ja tarvittavien komentoriviparametrien liittämistä niihin. Sillä voidaan muodostaa ajojonoja, joissa ohjelmat ajetaan yksi kerrallaan järjestyksessä ja edellisen ohjelman tulostiedostoja voidaan näin käyttää seuraavan ohjelman syöttötiedostoina. Käyttöliittymää on hyödyllinen myös paljon komentoriviparametreja sisältävän Weave Designerin käynnistyksessä.

Henkilöresurssit

Projektiryhmä:

Vastaava ohjaaja:

Tekninen ohjaaja:

Tilaajan edustaja:

Lisätietoja

Lisätietoja projektin kulusta ja toteutuksesta lyötyy MaE-rakennuksen 3. kerroksen aulassa olevasta Vegas-projektikansiosta.