VIHA

[= 4 min. projektikämpässä C++ Builderin ääressä]

 

Tietotekniikan cum laude -työprojekti

Syksy 1998

 

 

Projektin kuvaus

VIHA -projektin tehtävänä oli kehittää Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle lasta ohjaava ja motivoiva peliympäristö virtuaalihahmoineen opetukselliseen tietokoneympäristöön. Projektin tuottama ohjelmisto jakautui pelieditoriin sekä pelitiedostoa tulkkaavaan peliohjelmaan. Pelieditorilla kehitetään pelin käyttämä toimintahierarkia sekä syy- ja seuraussuhteet kuva- ja äänitiedostoineen. Peliohjelma tulkitsee editorilla luodun pelitiedoston, näyttää kuvat ja soittaa äänet sekä ohjaa virtuaalihahmon toimintaa koko pelin ajan.

Henkilöresurssit

Projektiryhmä:

Tuomas Helén, tuhelen@cc.jyu.fi

Tero Mäyränen, deetsay@cc.jyu.fi

Joonas Palomäki, rabid@cc.jyu.fi

Ohjaus: Tietotekniikan laitos

Jukka-Pekka Santanen, santanen@mit.jyu.fi

Jussi Passi, juspass@cc.jyu.fi

Tilaaja: Psykologian laitos

Pia Toivanen, piatoiv@tukki.jyu.fi

Sini Hintikka, sihintik@silmu.jyu.fi

Heikki Lyytinen, hlyytinen@psyka.jyu.fi

Ohjelmointiympäristö

Projekti toteutettiin Windos NT ja 95 -ympäristössä Borlandin C++ Builderilla.

Projektin dokumentaatio

Projektikansio löytyy Jyväskylän yliopiston MaE-rakennuksen 3. kerroksen kahvitilassa sijaitsevasta hyllystä.