Viiraa-projektin logo 

VIIRAA-niminen Jyväskylän yliopiston matematiikan laitoksen cum laude approbatur -työprojekti toteutti keväällä 1998 Valmet Oyj:lle tasoviiran vedenpoiston simulointiin sovelluksen nimeltä DrainSim.
Animaatio viiraosasta toiminnassa