Henkilöresurssit

projektiryhmä: ohjaajat: Yomi Oy:n edustajat:
  • Juha Harju ja
  • Jukka Valkonen.

Materiaaliresurssit

Projektiryhmä työskenteli Yomi Oy:n tiloissa, jotka aluksi sijaitsivat Kauppakatu 19D:ssä ja aivan projektin loppuvaiheessa Jyväskeskuksessa. Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos toimitti ryhmälle kaksi 500MHz:in prosessorilla varustettua tietokonetta. Käyttöjärjestelminä näissä olivat sekä Linux Redhat 6.1 että Windows NT 4.0. Ohjelmistoista tietokoneisiin oli asennettuna mm. Microsoft Office 2000, JBuilder 3 Professional, Netscape Communicator 4.7 sekä F-Secure SSH. Myös toimeksiantaja järjesti projektiryhmän käyttöön yhden tietokoneen tarvittavine ohjelmineen.


Dokumentaatio

Projektin dokumentaatio löytyy kokonaisuudessaan tietotekniikan laitokselta projektikansiohyllystä.


Projektiin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Tamu Keroon (kero@yomi.fi).