Jyväskylä Game Lab


Haku Jyväskylä Game Labiin on päättynyt. Halutessasi voit tutustua pelikoulutuksen tutkinto-ohjelmiin Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Hae Jyväskylä Game Labiin (Jyväskylän Pelikehityskeskus), jossa osallistujat tekevät viiden kuukauden jakson aikana toimivan peliproton. Game Labissa muodostetut ryhmät työskentelevät oman peli-ideansa parissa, johon saavat tukea ja ohjausta alan ammattilaisilta, sekä mahdollisuuden pelin jatkokehitykseen ja rahoitukseen.

Hanketaulun kuva

Ajankohtaista


#

Kalle Sievänen: Game Jammerista pelialan yrittäjäksi, Yritystehdas (Voimala Business Park) 20.1. klo 15-16

Kalle Sievänen

Kalle Sievänen (CEO, Kamina Dimension) on pitkän ajan peliharrastaja, jolla on kokemusta niin videopelien, että lautapelien pelaamisesta: "Koulutustaustaltani olen Savonia AMK:sta valmistunut teollinen muotoilija, joka opiskelun ohessa perehtyi enemmän pelialaan Kuopiossa järjestettyjen terveyspeli-hankkeiden myötä, joista tärkeimmässä roolissa olivat Games for Health Finlandin järjestämät Health Game Jamit. Parin vuoden game jammailujen ja usean ”game jam-viikonlopun paras peli” -kunniakirjan saannin jälkeen oli aika vetäytyä jammailusta sivuun ja ottaa itselle suuremmat haasteet. Nyt toimin oman peliyrityksen Kamina Dimension Oy:n toimitusjohtajana/graafikkona/pelisuunnittelijana johtaen debyytti pelimme Grab the Bottlen kehitystä. Olen myös perustanut Kuopioon PelinTakojat ry:n nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena on kasvattaa Kuopion pelialan verkostoa. Nykyään Kuopiossa toimii myös IGDA Kuopio Hub, joka toimii PelinTakojien rinnalla. PelinTakojissa / IGDA Kuopio Hubissa toimin myös johtohahmona. Niin ja varsinaista pelialan koulutustahan minulla ei ole, kaikki on game jammailuilla ja itseopiskelulla opittu!"

Game Jammerista pelialan yrittäjäksi -luento Luento käsittelee kuinka Game Jamit ovat ohjanneet luennoitsijaa kohti pelialan yrittäjyyttä ja kuinka pelialalla työskentelevät voivat hyötyä Game Jameista.

Aika: pe 20.1. klo 15-16 Paikka: Voimala Business Park, 2. kerros, Sepänkatu 4, Jyväskylä. Lisätietoja: Projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen, 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi

Tilaisuus on suomenkielinen ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes. Hankkeen kesto on 1.1.2015 -- 31.1.2017.

#

Pasi Joronen sparraa pelitiimejä 17.1.

Pasi Joronen sparraa pelitiimejä tiistaina 17.1. Agorassa. Ilmoittaudu sparrattavaksi: antti-jussi.lakanen@jyu.fi, tai 040 805 3276.

Pasi Jorosen on tehnyt vaikuttavan uran sijoitus ym- puolella ja nyt kiinnostunut aloittelevien pelitiimien sparrauksesta. Pasi on tehnyt sijoituksia varsinkin teknologia-alan startuppeihin.

Aika: ti 17.1.2017 klo 9:00–16:00 Paikka: Agora, Jyväskylän yliopisto.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen, 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi

Tilaisuus on suomenkielinen ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes. Hankkeen kesto on 1.1.2015 -- 31.1.2017.

#

Jyväskylä Game Lab jalkautuu

Jyväskylä Game Lab –hanke alkaa olla lopuillaan, mutta hankkeessa löydettyjä tuloksia jalkautetaan korkeakoulujen opetukseen ja toimintaan vielä joulukuussa ja tammikuussa. Game Labin seurauksena syntynyt peliyritys Clusterloop ja hankkeessa tiiviisti mukana ollut jyväskyläläinen peliyritys Zaibatsu Interactive osallistuvat myös jalkautustilaisuuksissa käytävään keskusteluun.

Kaikille avointen jalkautustilaisuuksien aikataulu:

Aika: pe 13.1.2017 klo 13–15 Paikka: JAMK Rajakatu BP13.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen, 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi
Projektiasiantuntija Hanna Hauvala, 040 576 9174.
Aika: pe 16.12. klo 13–15 Paikka: Jykes/Yritystehdas (Sepänkatu 4).
Lisätietoja: Projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen, 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi
Projektiasiantuntija Hanna Hauvala, 040 576 9174.

Hankkeen aikana testattiin useita erilaisia malleja peliprojektien ryhmätyöskentelyyn yhteensä 28 eri pelitiimin voimin. Tuloksena syntyi runsaasti kokemusta ryhmätyöskentelyn menetelmistä. Näitä tuloksia jalkautetaan lähialueen korkeakouluihin -- jalkautustilaisuudet ovat kuitenkin kaikille avoimia. Yksi tärkeimmistä hankkeen aikana syntyneistä tuloksista on ryhmän jäsenten roolien tukeminen, joka lisää ryhmäkoheesiota. Vaikka pelitiimien työskentelyssä korostetaankin monitieteisyyttä, on tärkeää, että jokainen tiedostaa oman roolinsa sekä toisten roolit. Ryhmäkoheesio edesauttaa ryhmän oman normiston muodostumista ja tekee viestinnästä yksinkertaisempaa. Roolien tukemista voidaan opetuksellisesti fasilitoida muun muassa haastattelemalla kukin jäsen ennakkoon ja muodostamalla ryhmät näiden esitietojen perusteella. Useisiin ryhmiin muodostui avainrooleja, joiden merkitys koko ryhmän toiminnalle oli erittäin tärkeä. Avainroolit kuitenkin vaihtelivat huomattavasti ryhmän kokoonpanon ja ennakko-osaamisen mukaan, eikä avainrooleja määritelty "ulkopuolelta" vaan niiden muodostuminen oli epämuodollista ja jopa huomaamatonta.

Toinen tärkeäksi havaittu tulos oli jatkuva palaute joka mahdollisti paremman tilannetietoisuuden. Jatkuva palaute peliprojektissa koettiin erityisen tärkeäksi siksi, että esimerkiksi alkuvaiheen design-valintojen vaikutukset heijastuvat läpi projektin. Tästä syystä nopea palautesykli alkuvaiheessa on erityisen tärkeää. Ryhmät organisoivat projektejaan erilaisin ketterän ohjelmistokehityksen menetelmin, tyypillisimmin Scrum-menetelmällä, mutta tilannetietoisuuden säilyttämiseksi palautteen antamista ei välttämättä sidottu niin kutsuttuihin sprintteihin, vaan palautesykli pidettiin jatkuvana.

Clusterloop on uusi tekijä pelialalla. Yritys on perustettu toukokuussa 2016 ja sen työntekijät koostuvat Jyväskylä Game Labin kevään 2016 osallistujista. Clusterloop keskittyy terveyspeleihin ja terveysalan pelillistämiseen.

Zaibatsu Interactive on jyväskyläläinen peliyritys, joka on perustettu viime vuoden huhtikuussa. Yrityksen tavoitteena on tuottaa hauskoja ja hurmaavia mobiilipelejä, joiden lumovoima on niin suuri, että niiden pariin palataan yhä uudestaan ja uudestaan. Zaibatsu julkaisi Elder Goo –yhteistyömoninpelin Suomessa vuonna 2015 yhteistyössä YLEn (Pikku Kakkonen ja BUU-klubben) kanssa nimellä Möllit.

Jalkautustilaisuuksien aikataulu:

Aika: pe 13.1.2017 klo 13–15 Paikka: JAMK Rajakatu BP13.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen, 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi
Projektiasiantuntija Hanna Hauvala, 040 576 9174.
Aika: pe 16.12. klo 13–15 Paikka: Voimala Business Park (Sepänkatu 4), Tila: London Square, 2. kerros.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen, 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi
Projektiasiantuntija Hanna Hauvala, 040 576 9174.

Tilaisuus on suomenkielinen ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes. Hankkeen kesto on 1.1.2015 -- 31.1.2017.

#

Tapio Auvinen: Monialainen ja motivoitunut tiimi peliprojekteille 16.11. klo 14:15

Tapio Auvinen

Tapio Auvinen (Puheenjohtaja, Jyväskylä Entrepreneurship Society ry) kertoo ke 16.11. luennolla vinkkejä monialaisen tiimin kokoamiseen ja tiimimotivointiin peliprjojekteille. Tapio Auvinen on kokenut verkostoituja, joka on ollut mukana useasti muodostamassa vapaaehtoisesti toimivia poikkitieteellisiä tiimejä. Laajimpina näistä mm. Spotlight-tapahtumaan ja Jyväskylä Entrepreneurship Societyn toimintaan. Näiden lisäksi hän on toiminut useissa erilaisissa projekteissa useilla eri kokoonpanoilla. Koulutuksessa hän tulee jakamaan tietoa huonommin ja paremmin toimineista ratkaisuista, jotta sinun ei tarvitsisi tehdä kaikkia virheitä itse.

Miten kerään ympärilleni toimivan tiimin ja miten se motivoidaan?

Tapio Auvinen tulee kertomaan vinkkejä monialaisen tiimin rakentamiseen. Luennolla käsitellään seuraavia asioita:

 • Mikä erottaa hyvän ja huonon tiimin?
 • Miten voit aloittaa tiiminrakentamisen helposti?
 • Miksi pelitiimit tarvitsevat mukaansa myös muita kuin pelinkehittäjiä?

Aika: ke 16.11.2016 klo 14:15–16:00 Paikka: Agora Auditorio 3.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen, 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi

Luento on suomenkielinen ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes. Hankkeen kesto on 1.1.2015 -- 31.1.2017.

#

Mikko Tyni: Peliyritysten haasteet 20.9. klo 12:15

Mikko Tyni

Pelisuunnittelija Mikko Tyni pitää vierailuluennon aiheesta "Peliyritysten haasteet". Mitä on creative direction - luova johtaminen tai ohjaaminen - pelituotannoissa? Miten pelin visio rakennetaan ja siitä pidetään kiinni tuotannon loppuun asti? Miten pelimekaniikka, kerronta, käytettävyys, visuaalit ja äänimaailma sovitetaan yhteen kommunikoimaan tämä pelaajalle? Miten rakennetaan sisällöllisesti vahva IP? Luennolla käsitellään elintärkeää, mutta varsin vähälle huomiolle alan kirjallisuudessa ja esitelmissä jäänyttä osa-aluetta, erästä pelialan "parhaiten pidettyä salatietoa", joka on jokaisen menestyvän pelisarjan takana.

Aika: ti 20.9.2016 klo 12:15–13:45 Paikka: Agora Auditorio 2.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen, 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi

Mikko Tyni​ on toiminut peliteollisuudessa pelisuunnittelijan, tuottajan, luovan johtajan ja peligraafikon rooleissa vuodesta 2006. Tyni on perustanut kolme pelistudiota (Aukio Group, Colossal Order, Fragment) ja osallistunut yli 20 sekä itsejulkaisuina että julkaisijayhteistyönä toteutetun PC­ ja mobiilipelin tuotantoon, joista tunnetuimpia Cities in Motion­ ja Rescue­pelisarjat. Luennolla käsitellään pelituotannon luonnetta, luovia ja projektinhallinnallisia haasteita ja nostetaan esille kriittisiä osa-alueita.

Luento on suomenkielinen ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

#

Syksyn 2016 hakua jatkettu 24.8. saakka

Varmista paikkasi syksyn 2016 Game Lab -ryhmiin tekemällä hakemuksesi nyt. Hankkeen viimeinen pelienkehitysjakso järjestetään 15.8. -- 15.11.

Ilmoittaudu heti hakijaksi syksyn 2016 Game Labiin. Pidennetty hakuaika päättyy sunnuntaina 24.8. klo 23:59. Syksylle voi hakea niin valmiina ryhmänä kuin ilman ryhmääkin. Lisätietoja: projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen anlakane@jyu.fi 040 805 3276, tai projektiasiantuntija Hanna Hauvala hanna.hauvala@jamk.fi.

Hankkeen ehtojen mukaan kohderyhmää ovat opiskelijat (varsinaisena opiskelijana missä tahansa oppilaitoksessa) sekä työttömät työnhakijat. Hankkeen henkilökunta antaa lisätietoja osallistumisen edellytyksistä (ks. yhteystiedot.) Mikäli olet työtön, saat meiltä myös valmiin selvityksen hankkeesta, jossa kerrotaan Game Labissa työskentelemisen luonteesta, ja jonka voit antaa TE-keskukselle.


Hae mukaan!

Tiimejä sparraamassa on joukko yliopiston ja ammattikorkeakoulun lehtoreita, opettajia ja tutkijoita, sekä ulkopuolisia asiantuntijoita yrityselämästä ja teollisuudesta. Lisäksi Game Lab -jaksoon kuuluu paikalliseen yritystoimintaan tutustuminen ja vierailut pelialan tapahtumissa.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

#

Syksyn 2016 haku päättyy 14.8.

Varmista paikkasi syksyn 2016 Game Lab -ryhmiin tekemällä hakemuksesi nyt. Hankkeen viimeinen pelienkehitysjakso järjestetään 15.8. -- 15.11.

Ilmoittaudu heti hakijaksi syksyn 2016 Game Labiin. Haku päättyy sunnuntaina 14.8. klo 23:59. Syksylle voi hakea niin valmiina ryhmänä kuin ilman ryhmääkin. Lisätietoja: projektipäällikkö Antti-Jussi Lakanen anlakane@jyu.fi 040 805 3276, tai projektiasiantuntija Hanna Hauvala hanna.hauvala@jamk.fi.

Hankkeen ehtojen mukaan kohderyhmää ovat opiskelijat (varsinaisena opiskelijana missä tahansa oppilaitoksessa) sekä työttömät työnhakijat. Hankkeen henkilökunta antaa lisätietoja osallistumisen edellytyksistä (ks. yhteystiedot.) Mikäli olet työtön, saat meiltä myös valmiin selvityksen hankkeesta, jossa kerrotaan Game Labissa työskentelemisen luonteesta, ja jonka voit antaa TE-keskukselle.


Hae mukaan!

Tiimejä sparraamassa on joukko yliopiston ja ammattikorkeakoulun lehtoreita, opettajia ja tutkijoita, sekä ulkopuolisia asiantuntijoita yrityselämästä ja teollisuudesta. Lisäksi Game Lab -jaksoon kuuluu paikalliseen yritystoimintaan tutustuminen ja vierailut pelialan tapahtumissa.

posteri 2016

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

#

28.7. klo 13:15-14:45. Klaus Kääriäinen: Yrittäjänä pelialalla ja pelin julkaiseminen Steamiin. Juomatehdas, Auditorio.

Klaus Kääriäinen (SIEIDI Oy) käsittelee luennossaan peliyrittäjyyden nousuja ja laskuja sekä Steam-julkaisemista.

Klaus Kääriäinen Millaista on pyörittää pelialan startup-yritystä Jyväskylässä? Klaus Kääriäinen on toiminut pelialalla vuodesta 2010 alkaen, ja viimeiset kaksi yrittäjänä. Kääriäinen avaa luennossaan pelialan yrittäjyyden onnistumisia, epäonnistumisia ja haasteita matkan varrelta. Luennolla käydään myös läpi jyväskyläläisen SIEIDI Oyn julkaisemien pelien tuotannon vaiheita sekä julkaisua.

Aika: to 28.7.2016 klo 13:15–14:45 Paikka: Juomatehdas, Auditorio. Vapaudenkatu 25.

Luento on suomenkielinen ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

#

17.6. klo 12:15-13:15 Yleisöluento. Tero Kuittinen: Pienet pelifirmat kansainvälisille markkinoille? Agora Auditorio 3.

Analyytikko Tero Kuittinen käsittelee luennossaan mobiilisovelluksiin ja peliteollisuuteen liittyvää lisensointi- ja yritysrahoitusproblematiikkaa.

Tero Kuittinen Tikkakoskelta kotoisin oleva Tero Kuittinen (toimitusjohtaja, KLMedia) on työskennellyt mobiilialan analyytikkona useille kansainvälisille pelifirmoille erityisesti lisensointi- ja partnerisopimusten tiimoilta. Häntä siteerataan säännöllisesti muun muassa Wall Street Journal ja New York Times -lehdissä. Yleisöluennos-saan Kuittinen pohtii pohjoismaisten pelifirmojen menestystä Amerikassa ja Aasiassa erityisesti partneruuksien, lisensointisopimusten ja yritysrahoituksen näkökulmista.

- Suomalaisilla pelifirmoilla on ollut huomattava menestys lisenssipartnereiden ja kansainvälisten sijoittajien löytämisessä. Pienetkin tiimit voivat onnistua tässä kun on vahvaa näkemystä ja omaperäinen ote. Suomen maineen kulmakivi on ennakkoluuloton pelikonventioiden murtaminen, pohtii Kuittinen.

Viimeisimpänä Kuittinen on auttanut Huuuge Games ja Sumoing –yhtiöitä saamaan lisensointipartneruuksia ja medianäkyvyyttä Amerikassa.

- Joskus yhteistyö tarkoittaa ensimmäistä appipartneruutta mediapartnereille, kuten Reelz- ja Univision-sopimuksissa kävi. Pienetkin firmat voivat tähdätä valtamediaan -- Bloomberg ja Los Angeles Times kyllä kirjoittavat jos tarina valottaa isompia trendejä, tarkentaa Kuittinen.

Kuittinen on asunut viimeiset 13 vuotta New Yorkissa. Hänellä on kokemusta niin matkapuhelinten valmistusteollisuudesta kuin mobiilisovellusten parissa työskentelystä. Kuittinen toimii neuvonantajana suomalai-sille Next Games ja Armada Interactive -yhtiöille, jotka kuuluvat Suomen tämän hetken tärkeimpien pelituotteiden toimittajien joukkoon. Kuittinen koordinoi myös New Yorkissa myös Nordic Tech Nights -tapahtumaa, missä mobiiliteollisuuden toimijat kuten Samsung, Betaworks ja Deloitte pureutuvat alan tä-män hetkisiin keihäänkärkiin kuten VR/AR:ään, lisenssipeleihin ja musiikkiteollisuuteen.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke, jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä. Yleisöluennon jälkeen Kuittinen sparraa hankkeessa olevia tiimejä ja antaa tukea tiimien julkaisustrategioille.

Aika: pe 17.6.2016 klo 12:15–13:15 Paikka: Agora Auditorio 3

Luento on suomenkielinen ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

#

Astral Hit -pelitiimille luvassa näkyvyyttä Nordic Game -tapahtumassa

The World I see

Game Lab -tiimi sai kutsun esittelemään peliään pohjoismaiden suurimpaan pelikonferenssiin, Nordic Game -tapahtumaan.

Pelisuunnittelutiimi Astral Hit on saanut kutsun pitchata The World I See -peliään Malmössä, kansainvälisessä Nordic Game -konferenssissa 18.-20. toukokuuta. Projektiryhmä aloitti pelinsä kehittämisen Jyväskylä Game Labissa syksyllä 2015, ja on jatkanut pelin kehittämistä edelleen.

"Tiesin, että pelin idea on erikoinen ja saattaa erottua, mutta silti kutsu hämmensi”, kertoo idean isä, pelisuunnittelija Miika Lindén.

Lue lisää JAMKin blogista.

#

27.4. klo 12:15-13:45. Mikko Tyni: Projektinhallinnan kriittiset osa-alueet peliprojekteissa. Agora Auditorio 3.

Pelisuunnittelija Mikko Tyni käsittelee luennossaan peliprojektin vaiheistuksesta ja projektinhallinnan kriittisiä osa-alueita.

Mikko Tyni PC­ ja mobiilipeliprojektien tuotannon organisointi ja vaiheistaminen sisältää useita erityispiirteitä. Perinteisiä työpöytäsovelluksia kehittäviin projekteihin verrattuna muun muassa aikataulutus ja riskienarviointi ovat usein varsin kriittisessä roolissa, sillä nopealla syklillä muuttuvat laitteiden teknologiset ominaisuudet ohjaavat pelaajien mieltymyksiä joskus hyvinkin yllättäen. Toisaalta pelin kehittämisen aikana on tärkeää, että aikataulu ja resursointi vastaavat realistisesti tiimin kompetenssia ja lähes varmuudella kohdattaviin yllätyksiin osataan varautua.

Pelisuunnittelija Mikko Tyni pohtii luennossaan peliprojektin vaiheistusta ja organisointia etiyisesti pienessä tai keskikokoisessa peliyrityksessä. Konkreettisina esimerkkeinä hän kertoo aikataulutuksen ja riskiarvioinnin hyväksi havaituista työkaluista ja menetelmistä, ja liittää esimerkkeihin kokemusta aikaisemmista peliprojekteistaan.

Mikko Tyni​ on toiminut peliteollisuudessa pelisuunnittelijan, tuottajan, luovan johtajan ja peligraafikon rooleissa vuodesta 2006. Tyni on perustanut kolme pelistudiota (Aukio Group, Colossal Order, Fragment) ja osallistunut yli 20 sekä itsejulkaisuina että julkaisijayhteistyönä toteutetun PC­ ja mobiilipelin tuotantoon, joista tunnetuimpia Cities in Motion­ ja Rescue­pelisarjat. Luennolla käsitellään pelituotannon luonnetta, luovia ja projektinhallinnallisia haasteita ja nostetaan esille kriittisiä osa-alueita.

Aika: ke 27.4.2016 klo 12:15–13:45 Paikka: Agora Auditorio 3

Luento on suomenkielinen ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

#

Kesän 2016 haku on nyt avattu

Varmista paikkasi kesän 2016 Game Lab -ryhmiin tekemällä hakemuksesi nyt. Kesäjakso järjestetään 16.5. -- 14.8.

Ilmoittaudu heti hakijaksi kesän 2016 Game Labiin. Haku päättyy 10.5.2016. Ensisijaisesti kesälle haetaan valmiita ryhmiä ja jo aloitettuja projekteja. Tällä hetkellä mukaan on ilmoittautunut kaksi ryhmää, joten voimme ottaa vielä 2-3 ryhmää, riippuen ryhmien koosta. Mikäli tilaa jää, otamme toki myös yksittäisiä osallistuja (joilla ei ole vielä aloitettua projektia).

Hankkeen ehtojen mukaan kohderyhmää ovat opiskelijat (varsinaisena opiskelijana missä tahansa oppilaitoksessa) sekä työttömät työnhakijat. Hankkeen henkilökunta antaa lisätietoja osallistumisen edellytyksistä (ks. yhteystiedot.) Mikäli olet työtön, saat meiltä myös valmiin selvityksen hankkeesta, jossa kerrotaan Game Labissa työskentelemisen luonteesta, ja jonka voit antaa TE-keskukselle.


Hae mukaan!

Tiimejä sparraamassa on joukko yliopiston ja ammattikorkeakoulun lehtoreita, opettajia ja tutkijoita, sekä ulkopuolisia asiantuntijoita yrityselämästä ja teollisuudesta. Lisäksi Game Lab -jaksoon kuuluu paikalliseen yritystoimintaan tutustuminen ja vierailut pelialan tapahtumissa.

#

22.3. klo 13:15-14:45. Jyri Partanen: Peliyritysten rahoitus ja mobiilipelien julkaisu

Jyri Partanen (CEO, Remote Control Productions Finland) kertoo ti 22.3. peliyritysten rahoitusmahdollisuuksista sekä mobiilipelien julkaisusta.

jyri partanen Jyri Partanen (CEO, Remote Control Productions Finland) kertoo ti 22.3. klo 13:15–14:45 luennossaan peliyritysten rahoitusmahdollisuuksista sekä mobiilipelien julkaisusta. Hän on toiminut pelialalla 11 vuotta sekä AMK Haaga-Helian osa-aikaisena opettajana 5 vuotta. Partanen toimii myös IGDA Finlandin puheenjohtaja.

Partasen edustama saksalainen pelikiihdyttämö Remote Control Productions (RCP) laajensi toimintaansa vuoden 2015 lopussa perustamalla tytäryhtiön Kotkaan yhdessä Cursorin ja Cursorin koordinoiman pelialan yhteisön, Playa Game Industry Hubin, kanssa. RCP johtaa yhtä Euroopan merkittävimmistä pelialan kaupallisista kiihdyttämöistä, joka julkaisee pelejä ja tarjoaa pelialan yrityksille palveluja liiketoiminnan kehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Yhtiö on ollut mukana kehittämässä Rovion Angry Birds Epic -peliä ja lisäksi edistänyt yli 50 pelinkehitysprojektia. Asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Intel, Audi, Koch Media, ProSiebenSat. 1 Games, Ravensburger Digital ja Ubisoft.

Aika: ti 22.3.2016 klo 13:15–14:45 Paikka: Auditorio Juomatehdas, Vapaudenkatu 25

Luento on suomenkielinen ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

#

18.1. klo 10. Jani Immonen: Mitä voimme oppia retropeleistä?

Pelialan konkari Jani Immonen pitää maanantaina 18.1. alkaen klo 10 Juomatehtaalla luento/workshopin. Tilaisuudessa luodaan katsaus tunnettuihin retropeleihin, ja analysoidaan näitä pelejä. Lisäksi pohditaan, mitä vanhoista menestyspeleistä voidaan oppia tänä päivänä, kun laskentateho ja verkkojen nopeudet ovat täysin erilaisia. Myös käyttäjien vaatimukset ovat muuttuneet, vai ovatko sittenkään?

Aika: 18.1.2016 klo 10
Paikka: Juomatehtaan Auditorio, Vapaudenkatu 25.
Luennoija: Jani Immonen.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

#

Hakuaikaa 17.1. saakka

Yleisön pyynnöstä hakuaikaa kevän 2016 ryhmiin on jatkettu 17. tammikuuta saakka.

Täytä hakemus heti tänään. Saat kutsun haastatteluun muutaman päivän sisällä.


Hae mukaan!

#

Kevään 2016 haku on nyt avattu

Varmista paikkasi kevään 2016 Game Lab -ryhmiin tekemällä hakemuksesi nyt.

Ilmoittaudu heti hakijaksi kevään 2016 Game Labiin. Haku päättyy 17.1.2016. Osallistujat valitaan hakemusten ja CV:n perusteella, ja jaetaan monitieteisiin ja -taitoisiin ryhmiin omien toiveiden ja osaamisen mukaisesti. Hankkeen ehtojen mukaan kohderyhmää ovat opiskelijat (varsinaisena opiskelijana missä tahansa oppilaitoksessa) sekä työttömät työnhakijat. Hankkeen henkilökunta antaa lisätietoja osallistumisen edellytyksistä (ks. yhteystiedot.) Mikäli olet työtön, saat meiltä myös valmiin selvityksen hankkeesta, jossa kerrotaan Game Labissa työskentelemisen luonteesta, ja jonka voit antaa TE-keskukselle.


Hae mukaan!

Keväällä 2015 Game Labissa työskenteli neljä tiimiä, samoin syksyllä neljä. Tavoitteena tulevana keväänä on ottaa noin 35-40 osallistujaa, joista muodostetaan neljästä kuuteen tiimiä osaamisen ja osallistujien toiveiden mukaisesti. Tiimejä sparraamassa on joukko yliopiston ja ammattikorkeakoulun lehtoreita, opettajia ja tutkijoita, sekä ulkopuolisia asiantuntijoita yrityselämästä ja teollisuudesta. Lisäksi Game Lab -jaksoon kuuluu paikalliseen yritystoimintaan tutustuminen ja vierailut pelialan tapahtumissa.

Osallistuminen perustuu osallistujien sisäiseen motivaatioon, sillä hankkeeseen osallistuville ei makseta palkkaa. Tämä on koettu tiimeissä voimavarana, ja myös sitouttavana tekijänä. Käytännössä tiimien toiminta organisoidaan siten, että he valitsevat keskuudestaan tuottajan, joka toimii projektipäällikkönä ohjaten pelinkehityksen prosessia kokonaisuutena. Kullekin ryhmälle järjestetään oma työtila Game Labilta, Juomatehtaalla. Game Lab -jakson jälkeen ryhmä voi organisoitua start up -yritykseksi, jolloin esimerkiksi pelituotteen julkaiseminen ja aineettomista oikeuksista sopiminen on helpompaa.

#

Jyväskyläläinen pelifirma kouluttaa ketterään pelikehitykseen 28.10.

Jyväskyläläinen pelifirma Zaibatsu Interactive järjestää keskiviikkona 28. lokakuuta pelikehitykseen keskittyvän tapahtuman otsikolla MVP - Miten Valmis Peli. Maksuton ja kaikille avoin tapahtuma alkaa workshopilla ja jatkuu luennolla. Tilaisuudet ovat suomenkielisiä. Ilmoittaudu mukaan!

Elder goo
Workshop: MVP – Miten Valmis Peli
Aika: ke 28.10.2015 klo 9–11
Paikka: Yritystehdas (3.kerros), Vapaudenkatu 25

Aamupäivän workshopissa keskitytään peliprojektin läpiviennin tehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen. Työryhmissä opitaan tunnistamaan kompastuskiviä ja arvioimaan riskejä. Lisäksi paneudutaan siihen, miten yksittäinen peli-idea saadaan rajattua tiiviiksi, toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi.

Suosittelemme osallistumaan workshoppiin valmiina tiiminä, mutta myös ilman tiimiä voi osallistua, jolloin tiimit muodostetaan osallistujista paikan päällä.

Luento: Peliyrittäjyyden arki ja haasteet – case Zaibatsu Interactive
Aika: ke 28.10.2015 klo 12:15–13:45
Paikka: Yritystehtaan auditorio, Vapaudenkatu 25

Iltapäivän luennolla kuullaan Zaibatsu Interactiven matka alusta aina nykyhetkeen oppeineen ja koppeineen; mitä on peliyrittäjyyden arki, miksi alun perin 3 kuukauden Elder Goo-peliprojektin tekemisessä kesti 18 kuukautta, sekä millaiset ovat Zaibatsun jatkosuunnitelmat ja Jyväskylän pelialan tulevaisuudennäkymät.

Zaibatsu Interactive on jyväskyläläinen peliyritys, joka on perustettu huhtikuussa 2014. Yrityksen perustaja, toimitusjohtaja Jussi Perttola on valmistunut filosofian maisteriksi tietotekniikan laitokselta. Zaibatsun tavoitteena on tuottaa hauskoja ja hurmaavia mobiilipelejä, joiden lumovoima on niin suuri, että niiden pariin palataan yhä uudestaan ja uudestaan. Zaibatsu julkaisi Elder Goo –yhteistyömoninpelin Suomessa 8.10.2015 yhteistyössä YLEn (Pikku Kakkonen ja BUU-klubben) kanssa nimellä Möllit. Peli on saatavilla ilmaiseksi iOS- ja Android-alustoille. Pelin hauskoja pulmia voi ratkoa kavereiden kanssa tai ottaa haasteet vastaan yksin.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä sekä luodaan ketteriä oppimismenetelmiä Keski-Suomen korkeakoulujen pelialan koulutukseen.

Lisätietoa: Antti-Jussi Lakanen, Projektipäällikkö, 040 805 3276, antti-jussi.lakanen@jyu.fi Hanna Hauvala, Projektiasiantuntija, 040 576 9174, hanna.hauvala@jamk.fi jklgamelab.fi, facebook.com/jklgamelab, #jklgamelab

#

Menestyspelin pääsuunnittelija Karoliina Korppoo saapuu Jyväskylään

Karoliina Korppoo (Colossal Order) saapuu kertomaan Cities: Skylines -pelin suunnittelufilosofiasta ja pelin jatkosuunnitelmista.

Korppoo työskenteli pääsuunnittelijana tämän vuoden ehkä puhutuimmassa suomalaispelissä, joka myi ensimmäisen viiden viikon aikana miljoona kopiota Steam-palvelussa. Luennossaan Korppoo avaa menestystarinaa, sitä kuinka pelin suunnittelu on toteutettu ja kertoo myös alan tulevaisuudennäkymistä. Hän valottaa myös millaista on toimia miesvaltaisella alalla pienessä tamperelaisyrityksessä.

Pelisuunnittelijaksi Korppoo päätyi osittain sattumalta. Medianomiopintojen jälkeen hän aloitti mobiilipelien testaajana ja graafikkona pelialan yrityksessä. Kyseisen yrityksen suunnittelijana toimi firman toimitusjohtaja, jolla oli kädet täynnä toimitusjohtajan töitä. Korppoo sai näin mahdollisuuden tehdä myös suunnittelutyötä, ja onkin siinä tänä päivänä erittäin menestynyt. Ennen nykyistä työtään Colossal Order -peliyrityksessä Korppoo vastasi kaikkien Kyy Games -yhtiön pelien grafiikasta sekä suunnitteli ja testasi heidän pelejä. Hän on työskennellyt tunnettujen pelien parissa, kuten Ratatouille, Pass the Pigs, Wall-E ja Star Wars: Clone Wars.

Luento: Cities: Skylines -pelin suunnittelufilosofia ja jatkokehitys Aika: pe 11.9.2015 klo 12:15–13:45 Paikka: IT-Dynamo, Piippukatu 2, Auditorio Luento on suomenkielinen. Yliopiston kaikki opiskelijat ovat tervetulleita!

Tilaisuuden järjestää Jyväskylä Game Lab -hanke (JGL), jossa kehitetään peliprotoja monitieteisissä tiimeissä. Perjantaiaamun aikana Korppoo sparraa hankkeessa mukana olevia osallistujia, antaa palautetta heidän pelikonsepteistaan, ja iltapäivällä luennoi kaikille avoimessa tilaisuudessa.

Lisätietoja: Antti-Jussi Lakanen Projektipäällikkö 040 805 3276 antti-jussi.lakanen@jyu.fi. Hanna Hauvala Projektiasiantuntija 040 576 9174 hanna.hauvala@jamk.fi

#

Hakuaikaa 31.7. saakka

Yleisön pyynnöstä hakuaikaa syksyn ryhmiin on jatkettu 31. heinäkuuta saakka.

Täytä hakemus heti tänään. Saat kutsun haastatteluun muutaman päivän sisällä. Hakuohjeet tämän sivun alalaidassa.

#

Avoimet ovet maanantaina 18.5. klo 18

Tule tutustumaan Jyväskylä Game Labiin avointen ovien päivänä maanantaina 18.5. alkaen kello 18.

Nyt on hyvä tilaisuus tutustua Jyväskylä Game Labiin (JGL) käytännössä.

JGL järjestää avoimet ovet -illan maanantaina 18.5. kello 18-20.

Osoite on Juomatehdas, Vapaudenkatu 25.

Projektiryhmät esittelevät (vielä hieman keskeneräisiä) tuotoksiaan ja kertovat tämän kevään kokemuksistaan.

Paikalla myös henkilökuntaa sekä muita alan toimijoita, sekä mahdollisuus hakea mukaan syksyllä alkaviin JGL-projekteihin.

Tarjolla pientä purtavaa, ja myös juotavaa! Tervetuloa.

Antti-Jussi Lakanen ja muu JGL projektitiimi

#

Syksyn haku on nyt avattu

Varmista paikkasi syksyn Game Lab -osallistujalistassa tekemällä hakemuksesi nyt.

Ilmoittaudu mukaan osallistujaksi ja varmista paikkasi syksyn Game Labissa. Haku päättyy 31.7.2015 ja osallistujat valitaan hakemusten ja CV:n perusteella. Kohderyhmää ovat opiskelijat (varsinaisena opiskelijana missä tahansa oppilaitoksessa) sekä työttömät työnhakijat. Hankkeen henkilökunta antaa lisätietoja (ks. yhteystiedot.)

#

Rekisteröidy Jyväskylä Game Lab -sähköpostilistalle

Listalla keskustellaan ja tiedotetaan muun muassa peliprojektien etenemisestä sekä hankkeen ajankohtaisista asioista.

Rekisteröidy sähköpostilistalle täällä: lists.jyu.fi/mailman/listinfo/jklgamelab.

Jyväskylä Game Lab -hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

#

Hakeminen Game Lab -osallistujaksiToimi näin:
 1. Tee hakemus Game Labiin täyttämällä hakemus täällä: http://bit.ly/jgl-hae.
 2. Lähetä CV ja portfoliosi osoitteeseen jklgamelab@gmail.com
 3. Varaa aika haastatteluun osoitteessa jklgamelab@gmail.com


Osallistujilla pitäisi olla osaamista yhdestä tai useammasta seuraavista pelinkehityksen osa-alueista.
 • Ohjelmointi
 • Pelisuunnittelu
 • 2D- / 3D-suunnittelu
 • Äänisuunnittelu
 • Käsikirjoittaminen
 • Markkinointi
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Tuottaminen


Game Labin toiminta keskittyy Juomatehtaan 2. kerrokseen, joka sijaitsee Seminaarinmäellä, Vapaudenkadulla. Game Labiin valitut saavat käyttöönsä modernit työtilat, ammattitaitoisen ohjauksen sekä sparraustiimin joka koostuu kansallisista ja kansainvälisistä pelialan huippuosaajista. Hankkeen osallistujiksi voidaan lukea opiskelijat sekä työttömät.

Ensimmäiset ryhmät aloittivat toimintansa helmikuussa 2015. Tähän mennessä polun läpi on kulkenut noin 70 osallistujaa, kahdeksassa ryhmässä. Jokainen osallistuja sitoutuu Game Lab -prosessiin, jossa ryhmät muun muassa esittelevät protonsa etenemistä väliajoin.

Peli-ideoiden kehittäjät saavat tukea Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jykes Oy:n sekä Yritystehtaan monipuolisesta osaamisesta.

Prosessin jälkeen projektiin osallistuneet voivat hakea peli-idealle tai peliprotolleen jatkotyöskentely- tai rahoitusmahdollisuuksia useasta yrityshautomosta Jyväskylän alueella.

Jyväskylä Game Lab (JGL) - peliala kansainväliseksi liiketoiminnaksi monitieteisellä ja -taitoisella alueellisella yhteistyöllä -hanke tulee luomaan uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-Keskus (ESR-rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jykes.

 


Projektin eteneminen


Osallistuja, jolla kokemusta / osaamista jostakin pelinkehitykseen liittyvästä osaamisalueista

JGL -projekti ja siinä mukana olevat yhteistyökumppanit valitsevat hakijat

Alustus

Viikot 1-2.
Pelisuunnitteluvaihe. Aloitetaan n. 20 uudella peli-idealla. Ensimmäisen kahden viikon jälkeen ideoita karsitaan ja jäljelle jää 10 peli-ideaa. Opetusta ja koulutusta tarjotaan aktiivisesti.

Viikot 3-4
Pelisuunnittelu jatkuu ja ryhmät alkavat muodostamaan jonkinlaista liiketoimintasuunnitelmaa. Tämän vaiheen lopuksi peli-ideoita on karsittu niin, että jäljellä on viisi peli-ideaa.

Laboratoriovaihe

Kolme kuukautta omistetaan pelkästään pelin tekemiselle ja kehittämiselle. Tässä vaiheessa ryhmiä ”sparrataan ja coachataan” mahdollisimman paljon projektin henkilökunnan ja yhteistyökumppaneina toimivien pelialan asiantuntijoiden toimesta. Opetusta ja koulutusta on tarjolla projektivaiheen opiskelijoille täysipäiväisesti koko projektin keston ajan.

GAME PATH Ryhmät jatkavat JKL Game Lab tiloissa valmistaen peli-ideansa lopulliseksi pelidemoksi.

Demovaihe

Osallistujat voivat myös päättää olla osallistumatta GAME PATH vaiheeseen ja sen sijaan aloittaa/pyrkiä uudelleen aloittamaan alusta uuden ryhmän kanssa.

Työelämä

Osallistujat ovat tässä vaiheessa pelialan osaajia, joilla on takana ainakin yksi pelialan tuotanto, joka on toteutettu mahdollisimman ajankohtaisin menetelmin niin teknologisesta, kuin liiketoiminnallisestakin näkökulmasta katsottuna. Osallistujat työllistyvät alan yrityksiin, muodostavat yhdessä yrityksiä ja/tai päätyvät pelialan asiantuntijoiksi teknologia- ja media-alan organisaatioihin.
#

Yhteystiedot


Jyväskylä Game Lab
Vapaudenkatu 25
40100 Jyväskylä

Lisätietoa:
Antti-Jussi Lakanen      
Projektipäällikkö       
040 805 3276         
antti-jussi.lakanen@jyu.fi  
jklgamelab.fi, facebook.com/jklgamelab, #jklgamelab

Hanna Hauvala
Projektiasiantuntija
040 576 9174
hanna.hauvala@jamk.fi