MOBIILITEKNOLOGIAN IHMISKESKEISEN TEKNOLOGIAN MALLINTAMINEN JA SOVELTAMINEN (MOITEK)

Human Centered Technology Box

Hankkeen koordinoija:

Jyväskylän yliopisto, Agora Center
Hankkeen vastuullinen johtaja: professori Heikki Lyytinen, Jyväskylän yliopisto, heikki.lyytinen@psyka.jyu.fi

prof. Heikki Lyytinen
prof. Heikki Lyytinen

Hankkeen toimijayksiköt ja niiden yhteyshenkilöt:

Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö, prof. Jari Multisilta, jari.multisilta@pori.tut.fi

prof. Jari Multisilta

Tietoyhteiskuntainstituutti, Tampereen yliopisto, prof. Mikko Ruohonen, mikko.ruohonen@uta.fi

prof. Mikko Ruohonen

Jyväskylän yliopisto, Agora Center, proj.pääll. Esa Kannisto, esa.kannisto@jyu.fi

Esa Kannisto, Project Manager
proj. pääll. Esa Kannisto