Element Index


Element Details


modelDataBase

Element Content Model

(documentModel?, systemModel?, actorModel?, processModel?)

Referenced by


documentModel

prosessimalleille yhteinen dokumenttiluokkavarasto

Element Content Model

(documentDef)*

Referenced by

modelDataBase


documentDef

yhden dokumenttiluokan määritys

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | url)*

Referenced by

documentModel


systemModel

luettelo prosessimallien tuntemista tietojärjestelmistä

Element Content Model

(systemDef)*

Referenced by

modelDataBase


systemDef

yhden tj:n määritys

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | url)*

Referenced by

systemModel


actorModel

luettelo prosessimallien tuntemista henkilöistä ja organisaatioista

Element Content Model

(actorDef)*

Referenced by

modelDataBase


actorDef

yhden roolin määritys (voi viitata ylirooliin)

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | url)*

Referenced by

actorModel


processModel

prosessimallikokoelma. kaaret ovat prosessien välisiä linkkejä (terminaattorista terminaattoriin)

Element Content Model

(process*, flow*)

Referenced by

modelDataBase


process

prosessi. sisältää prosessin yleisen, kaikille prosessin ilmentymille yhteisen kuvauksen. alielementit kaari/inforysä-materiaaleista. tarvitaanko kaikkia?

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | purpose | customerRequirements | successFactors | constraints | measures | problems | suggestions | input | output | processInstance | document)*

Referenced by

processModel


purpose

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

process


customerRequirements

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

process


successFactors

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

process


constraints

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

process


measures

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

process


problems

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

process


suggestions

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

process


input

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

process


output

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

process


processInstance

prosessin ilmentymä. joko virallinen prosessin määritys tai tietyn organisaation toteuttama prosessi. implementor: prosessin toteuttava organisaatio. include: prosessi-instanssi, josta sisällytetään tietoja nykyiseen instanssiin. level: abstraktiotaso, johon asti tietoja sisällytetään. jos leveliä ei merkitä, prosessista sisällytetään kaikki abstraktiotasot

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | exceptions | actor | abstraction)*

Referenced by

process


exceptions

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

processInstance


abstraction

abstraktiotaso. 1. taso kuvaa 'main success scenariota', jokainen alempi taso voi syrjäyttää ylemmän tason (tai toisessa prosessi-instanssissa olevia) elementtejä tai lisätä yksityiskohtia malliin.

Declared Attributes

Element Content Model

((flow | step | decision | terminator | seq)*, comment*)

Referenced by

processInstance


actor

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | url)*

Referenced by

processInstance


seq

sekvenssi. elementin alla olevat elementit ovat aina peräkkäisiä ja voivat sisältää korkeintaan yhden tulevan ja/tai lähtevän kaaren. sekvenssi voi alkaa tai päättyä joko prosessiaskeleeseen tai kaareen. kaaria ei tarvitse merkitä sekvenssin sisällä, ellei haluta merkitä tiettyyn kaareen liittyviä lisätietoja (esim. if-lauseen ehto tai dokumentti). samalla abstraktiotasolla ei sekvenssin sisällä saa olla tulevia tai lähteviä haarautumia! compositea ennen tai jälkeen ei saa olla flow-elementtejä (ovat compositen sisässä)

Element Content Model

(flow?, ((step | decision | terminator | composite), flow?)+)

Referenced by

abstraction


composite

Element Content Model

(flow*, (step)*, flow*)

Referenced by

seq


step

prosessiaskel. actor on organisaatio/rooli, joka suorittaa askeleen. jos askel on tj:n suorittama, tj:ään viitataan system-attribuutilla. jos prosessiaskel sisältää aliprosessin, target-attribuutilla voidaan "kutsua" sitä. url-linkkiä voidaan käyttää viittaamaan esim. tietojärjestelmän osaan, johon askel liittyy (esim. korpin ilmoittautumissivu), jos järjestelmän oletusurl ei käy. askel voi olla "toiminnallinen" tai "osallistuva" (esim tietovirran pää). näitä ei kuitenkaan erotella formaalisti.

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | document | url | step)*

Referenced by

abstraction, seq, composite, step


decision

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | document | url | decision)*

Referenced by

abstraction, seq, decision


terminator

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | document | url | terminator)*

Referenced by

abstraction, seq, terminator


flow

kaari. to- ja from-attribuutteja käytetään tarpeen mukaan (esim. sekvenssissä olevista kaarista tiedetään aina alku- ja/tai päätesolmu). condition-attribuutilla kuvataan ehtoaskeleen jälkeinen ehto. media: riittääkö lista medioista vai tarvitaanko laajennettavampi rakenne?

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | document | url | flow)*

Referenced by

processModel, abstraction, seq, composite, flow


comment

Declared Attributes

Element Content Model

EMPTY

Referenced by

abstraction


document

prosessiaskeleen sisältämä dokumentti. jos kaksi peräkkäistä prosessiaskelta sisältävät saman dokumentin, oletetaan, että myös niiden välissä oleva kaari sisältää sen ilman erillistä merkintää. url-linkkiä voidaan käyttää viittaamaan tiettyyn dokumentin versioon, jos documentDef-määrityksen linkki ei käy.

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA | desc | state | url)*

Referenced by

process, step, decision, terminator, flow


desc

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

documentDef, systemDef, actorDef, process, processInstance, actor, step, decision, terminator, flow, document


url

Declared Attributes

Element Content Model

(#PCDATA)*

Referenced by

documentDef, systemDef, actorDef, actor, step, decision, terminator, flow, document


state

Declared Attributes

Element Content Model

EMPTY

Referenced by

document