Johdatus ohjelmistotekniikaan 2005

Yleistä

Kurssin tiedot löytyvät Korpista.

  1. Julkaistut luentomateriaalit.
    Jos jonkin luennon materiaalia ei täältä löydy, sitä ei ole saatavilla.
  2. Luentotehtävä: Kurssiraportti
  3. Ohjelmistotekniikan linkkejä.

Erikoista