3.3 Tcl/Tk-kielien käyttökelpoisuus

Tcl/Tk-kielillä voi nopeasti ja helposti ohjelmoida graafisen käyttöliittymän. Komentojonokielen etuna on se, ettei sillä tehtyä ohjelmaa tarvitse muutoksen jälkeen kääntää, jotta muutos tulee voimaan. Ison ohjelman kääntämisessä voi mennä yllättävänkin paljon aikaa.

Jos halutaan käyttää useimpien kielien ominaisuuksia hyödyksi, kannattaa silloin harkita Tcl/Tk-kielten käyttöä ohjelmointikielenä. Juuri käyttöliittymän teon helppous puoltaa kielt en käyttämistä esimerkiksi erilaisten laskentaohjelmien käyttöliittymien ohjelmointikielenä, jolloin itse laskenta voidaan tehdä jollain muulla laskennallisesti tehokkaammalla kielellä.

Kritiikin perusteella Tcl-kielessä on muutama ongelma, joiden vuoksi se ei ole käyttökelpoinen suurissa ohjelmissa [COMN]. Tcl-kielestä puuttuvat kokonaan C-kielelle tyypilliset osoittajat. Tämän vuoksi on hyvin yleistä, että joudutaan käyttämään paljon globaaleja muuttujia. Ongelmana pidetään myös sitä, että kaikki Tcl-kielen muuttujat käsitellään merkkijonoina. Tämän vuoksi es imerkiksi luvut on muutettava numeroiksi ennen kuin niillä voi tehdä laskutoimituksia. Tämä hidastaa oleellisesti laskutoimituksia. 


previous gif next gif


Luk-tutkielma: Tcl/Tk -opiksi ja iloksi.