Kilsa

KILSA-projekti toteutti Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella kevään 2002 aikana cum laude -työprojektin Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnalle . Projekti toteutti Suomalaisen liikunnan tietopankkiin prototyypin kilpailutoiminnan sarjanhallinta- ja tulospalvelujärjestelmästä.

Jatkokehitystä jatketaan LIPAS-projektin puitteissa ja jatkokehitetty versio tulee löytymään osoitteen http://www.sport.jyu.fi/ kautta.

Henkilöt

Projektiryhmä

Projektiryhmä

Ohjaajat

Tilaajan edustajat

Esittely

Alla oleva hyvin tiivistetty materiaali on esitelty projektin loppuesittelyssä.

Yhteystiedot

Projekti toteutettiin Tietotekniikan laitoksen tiloissa. Jatkokehitys tapahtuu Liikunta- ja terveystieteellisessä laboratoriossa (rakennus LL Jyväskylän yliopistossa. LIPAS-projektista saa enemmän tietoa Sinikka Hänniseltä, hanninen@sport.jyu.fi). Ryhmän jäsenet tavoittaa aikaisemmin mainituista sähköpostiosoitteista.


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kilsa-projekti 11.6.2002