X SUOMEN MEKANIIKKAPÄIVÄT

Jyväskylässä 3.-4. joulukuuta 2009

10th Finnish Mechanics Days
Jyväskylä, December 3-4, 2009

X Suomen Mekaniikkapäivät järjestetään Jyväskylän yliopistossa 3.-4. joulukuuta 2009. Järjestäjänä toimii Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos (yhdessä SCOMA-keskuksen ja Suomen laskennallisten tieteiden seuran kanssa). Suomen mekaniikkapäiviä on järjestetty vuodesta 1982 lähtien joka kolmas vuosi. Päivien tarkoituksena on koota yhteen tutkijoita, suunnittelijoita ja opettajia, jotka työssään joutuvat tekemisiin mekaniikan, lujuusopin ja näihin liittyvien matemaattisten ongelmien kanssa.

Mekaniikkapäivien aiheina ovat kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen sekä kokeellinen mekaniikka. Esimerkkeinä voidaan mainita virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, roottoridynamiikka, monikappaledynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, kantavien rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, rakenteiden optimointi, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, numeeriset menetelmät, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset, jne.

Päivien ohjelma muodostuu kutsutuista pääesitelmistä ja rinnakkaisista istunnoista. Pääesitelmät kestävät 45 minuuttia ja muut esitelmät 20 minuuttia. Esitelmien kieli voi olla suomi tai englanti. Rinnakkaisia istuntoja järjestetään kolmessa salissa. Tarkempi aikataulu löytyy päivien www-sivuilta:
www.mit.jyu.fi/scoma/Mekaniikkapaivat2009/.

Osallistumismaksu tulee sisältämään päivittäiset kahvit sekä konferenssi-illallisen. Erillistä ruokailua ei järjestetä, vaan osanottajilla on mahdollisuus ruokailla yliopiston ravintolassa omalla kustannuksellaan.

Lisätietoja Mekaniikkapäivistä ja järjestelyistä saa sähköpostilla osoitteesta: mekaniikkapaivat09@jyu.fi