Agora Center INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY 2002-2003 (InBCT 2002-2003) Jyväskylän yliopisto
InBCT Raportit yms/Papers
 
Euroopan Unioni EUROOPAN UNIONI Tekes

InBCT 2002-2003

InBCT eli Innovations in Business, Communication and Technology on kolmivuotinen alueellinen teknologiahanke, joka toteutetaan Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä yhteistyössä alueella toimivien yritysten ja Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n kanssa. Rahoitusmuotona on Tekesin ja EAKR:n rahoitus.

Hankkeen keskeisiä lähtökohtia ovat seuraavat alueet: ydinosaamisen vahvistaminen, strategisen perustutkimuksen vahvistaminen, uutta teknologiaa soveltavat tutkimusprojektit, uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, uusien liiketoimintojen tukeminen, sekä teknologia- ja markkinanäkemyksen syventäminen.

Agora Center Director, Prof. Pekka Neittaanmäki Esa Kannisto, Project Manager
Pekka Neittaanmäki, Prof., Director Esa Kannisto, Project Manager

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on uuden osaamisen synnyttäminen ja alueella jo olemassa olevan kehittäminen, sekä tämän osaamisen siirtäminen siellä toimiviin yrityksiin. Tavoitteena on myös synnyttää uusia yrityksiä ja parantaa toiminnan edellytyksiä alueelle asettuville yrityksille. Yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on luoda HUMAN IT CENTER, kansainvälinen huippuosaamiskeskus, jossa on monipuolinen synerginen osaaminen ja haasteiden edellyttämä volyymi, sekä edistää konseptin ympärillä tapahtuvaa perustutkimusta ja osaamista.

Hankkeessa on 4 pääaluetta ja 13 tieteidenvälistä osahanketta, jotka yhdistävät viestintätieteiden, käyttäytymistieteiden, liiketaloustieteiden ja informaatioteknologian näkökulmat ja lähestymistavat innovaatioiden kehittämiseen.

1. Ihminen, vuorovaikutus ja luottamus (prof. Maarit Valo)
1.1 Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys verkoissa (prof. Pertti Hurme, prof. Maarit Valo)
1.2 Luottamuksen psykologiset perusteet ja teknologian kehittäminen (PRUDETEA-projekti) (prof. Hannakaisa Isomäki, tri Marja Kokkonen)

2. Käyttäjä verkottuneessa toimintaympäristössä (prof. Heikki Lyytinen)
2.1 Fenfire: Information Management and Sharing (tri Tuomas Lukka)
2.2 Mukautuvat käyttöliittymät: psykologinen lähestymistapa epätyypillisten käyttäjien personointiin (lis. Pekka Räsänen)
2.3 Uusien tuotesukupolvien käyttäjien kognition huomioivat kehittämisperusteet (prof. Pertti Saariluoma)
2.4.1 ALL, Agora Learning Lab (Koulutusteknologian laboratorio) (prof. Päivi Häkkinen)
2.4.2 A-KIT, Agora Exploratory Environment for Knowledge Discovery (prof. Tommi Kärkkäinen)

3. Industrial ICT & Paper ICT (prof. Jarkko Vuori)
3.1 Industrial ICT & Paper ICT Centre (prof. Pekka Neittaanmäki)
3.2 Peer-to-Peer Communication/Computation in Mobile-to-Mobile Environment (prof. Jarkko Vuori)
3.3 SERAMON -Adaptive Service Aggregation in IP Mobile Networks (tri A.Murgu)
3.4 Ad hoc-radioverkon liikenteen optimointi variaatioepäyhtälöiden avulla (dos. Erkki Laitinen)

4. Tulevaisuuden Liiketoimintamallit (prof. Minna Mattila)
4.1 Mobiilipalveluiden Asiakaslähtöinen Tuotteistaminen (prof. Minna Mattila)
4.2 Saumaton Käyttökokemus Sähköisessä Palveluympäristössä (prof. Minna Mattila)

Prof. Maarit Valo Prof. Heikki Lyytinen Prof. Dr Jarkko Vuori Prof., Dr. Minna Mattila
InBCT 1.
Prof. Maarit Valo
InBCT 2.
Prof. Heikki Lyytinen
InBCT 3.
Prof. Jarkko Vuori
InBCT 4.
Prof. Minna Mattila

Hankkeen tuloksia

Hanke on tuottanut (2002-2003) jo yli 100 monitieteellistä raporttia yms. julkaisua, joista merkittävä osa, lähes 60 kpl, on opinnäytetöitä tai niiden osia. Kansainvälisiin ja kansallisiin eri alojen julkaisuihin sekä merkittävien eri alojen seminaareihin ja konferensseihin on näistä julkaisusta kelpuutettu n. 30. Yritysraportteja on liki 20 kpl.

Päätulokset v. 2003

InBCT 2002-2003 raportti

Hankkeen koordinointi

  • Hankkeen vastuullinen johtaja professori Pekka Neittaanmäki (Agora Center).
  • Projektipäällikkö Esa Kannisto (Agora Center).

Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet ovat organisaatioista, jotka ovat sitoutuneet panostamaan hankkeeseen:

  • Senior Vice President, CTO Veikko Hara, TeliaSonera
  • Technology Director Ari P. Hirvonen, TietoEnator, johtoryhmän puheenjohtaja
  • Vice President Mikko Karvinen, Metso Paper
  • Senior Manager Kaisa Kautto-Koivula, Nokia
  • Senior Technology Advisor Jari Kovanen, TEKES
  • Manager Jutta Nyblom, Jyväskylä Science Park
  • Director, Professor Pekka Neittaanmäki, JY, Agora Center
  • Project Manager Esa Kannisto, JY, Agora Center, johtoryhmän sihteeri
Euroopan Unioni EUROOPAN UNIONI Tekes

 
Agora Center