ProLaatuPro ja prosessien mallinnus IT-tiedekunnassa 2005-2009

Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta

ProLaatuPro-projekti kartoitti tiedekunnan hallintoon liittyviä prosesseja osana IT-tiedekunnan ja JY:n laatutyötä 2005-2006, työssä hyödynnettiin Promi, Kaari- ja Inforysä-projektien tuotoksia. Sivulla kuvataan projektin tuotoksia ja jatkokehitystä osana IT-tiedekunnan laatutyötä 2005-2009.

Tavoitekuvaus: Projektin pohjana ovat Promi-projektin tuotokset, jotka käydään läpi ja ajanmukaistetaan. Prosessit kuvataan ylläpidettävässä ja analysoitavissa olevassa muodossa projektissa käyttöönotettavia työkaluja hyödyntäen. Tietovirtojen kartoittamisen lisäksi prosessien kuormituskohtiin puututaan dokumenttien rakenteistamisella ja integroimalla käytössä olevat tietojärjestelmät tukemaan toimintaprosesseja nykyistä paremmin.

Vastuullinen johtaja

Professori Tommi Kärkkäinen

Laaturyhmä (ent. ProLaatuPro-ohjausryhmä)

Ohjausryhmä priorisoi projektin tehtäviä ja kommentoi projektiin liittyviä asioita. Projektin jälkeen IT-tiedekunnan laatutyötä koordinoi ohjausryhmän pohjalta muodostettu laaturyhmä, jossa olivat mukana myös yksiköiden laatuvastaavat. Laaturyhmään kuuluivat 2007-keväällä professori Tommi Kärkkäinen, varadekaani Tapani Ristaniemi, hallintopäällikkö Sanna Hirvola, opintoasiainpäällikkö Eija Ihanainen, professori Pasi Tyrväinen, lehtori Anne Honkaranta, lehtori Petri Maaranen, vastaava projektipäällikkö Pasi Pohjola, yli-insinööri Tapani Tarvainen sekä projektin työntekijät. Laaturyhmä toimi yhteistyössä JY:n laatutyön kanssa. Jyväskylän yliopisto läpäisi KKA:n auditoinnin keväällä 2009.

Projektiryhmä

Esityksiä

Tuotokset

Raportit ja julkaisut

ProcessML-dokumentteja

Miika Nurminen - (minurmin at jyu.fi)
Viimeksi päivitetty: 16.11.2020